Strażacy raz na tydzień spotykają się na tzw. szkoleniu samodoskonalącym, którego zadaniem jest nabycie wiedzy, utrwalanie oraz przećwiczenie umiejętności jakie już posiadają. Szkolenia obejmują zakres wszystkich tych czynności które mogą być potrzebne podczas działań ratowniczo – gaśniczych takich jak np. pożary budynków, wypadki drogowe oraz podczas wszelkich innych zdarzeń do których wyjeżdżamy. Szkolenia mają pomóc strażakom prowadzić działania w sposób jak najbardziej profesjonalny a zarazem bezpieczny.

 

Ćwiczenia „Ratownictwo - Techniczne” przy wykorzystaniu LUKASA

Zajęcia z zakresu - "Ratownictwo Techniczne"

Szkolenie z zakresu drabin pożarniczych.

Zajęcia z zakresu "ratownictwo medyczne"

Zajęcia pt. „4. Ratowanie strażaków przez strażaków”

Zajęcia pt. „3. Ratowanie strażaków przez strażaków”

Zajęcia pt. „2. Ratowanie strażaków przez strażaków”

Zajęcia pt. „1. Ratowanie strażaków przez strażaków”


grecjaLicznik wizyt na stronę