Alarmowanie OSP

14-06-2012 23:44:31

Zapewne znacząca część mieszkańców naszej gminy zastanawia się, w jaki sposób jesteśmy alarmowani o zagrożeniu. Minęły już czasy, kiedy to osoba wyznaczona jechała rowerem do syreny, by ją załączyć. Nasza jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG), przez co jesteśmy powiadamiani przez wywoływanie selektywne. Wykorzystywany jest do tego Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50, który jest zainstalowany w naszej remizie.

Brak opisu obrazka

Uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK) w Pile. Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej następuje załączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm. Dodatkowym systemem usprawniającym szybsze działanie w naszej jednostce OSP jest Terminal GSM, który współpracuje z systemem DSP-50 i w czasie załączonej syreny alarmowej wysyła za pomocą flash sms (bezpośredni sms) wiadomość o załączeniu systemu w postaci "! ALARM POŻAR !". Poprzez sms powiadamiani są strażacy - ratownicy należący do Jednostki Operacyjno - Technicznej (JOT).

Powrót do listy


grecjaLicznik wizyt na stronę